Hľadať
Filter by terms
BALANCÉRY
DREVOOBRÁBACIE STROJE
DREVOOBRÁBACIE STROJE (AMIX)
DREVOOBRÁBACIE STROJE (STÖRI MANTEL)
KOMPRESORY
KOMPRESORY SCHNEIDER
KRÁTIACE PÍLY
LISOVANÉ KOCKY
MANIPULÁTORY A OTÁČAČE
ODSÁVANIE
Piestové mobilné kompresory UNIMASTER
PRÍSLUŠENSTVO
ROZMIETACIE PÍLY FLS
Skrutkové kompresory Airmaster INDUSTRY - na vzdušniku so sušičkou
ŠPIRÁLOVÉ HADICE
ŠTIEPKOVAČE
STOLY NA OPRAVU PALIET
STROJE DO VÝROBY PALIET
STROJE NA REZANIE DREVA
STROJE NA VÝROBU PALIET
STROJE NA VÝROBU PALIET
STROJE NA VÝROBU PALIVOVÉHO DREVA
SUŠIARNE A STERILIZÁCIA DREVA
TECHNOLÓGIE PRE VÝROBU PALIET (PROFIX)
Uncategorized @sk
VYPAĽOVACIE PRÍSTROJE
Filter by Custom Post Type
Produkty

DREVOOBRÁBACIE STROJE

Hľadať
Filter by terms
BALANCÉRY
DREVOOBRÁBACIE STROJE
DREVOOBRÁBACIE STROJE (AMIX)
DREVOOBRÁBACIE STROJE (STÖRI MANTEL)
KOMPRESORY
KOMPRESORY SCHNEIDER
KRÁTIACE PÍLY
LISOVANÉ KOCKY
MANIPULÁTORY A OTÁČAČE
ODSÁVANIE
Piestové mobilné kompresory UNIMASTER
PRÍSLUŠENSTVO
ROZMIETACIE PÍLY FLS
Skrutkové kompresory Airmaster INDUSTRY - na vzdušniku so sušičkou
ŠPIRÁLOVÉ HADICE
ŠTIEPKOVAČE
STOLY NA OPRAVU PALIET
STROJE DO VÝROBY PALIET
STROJE NA REZANIE DREVA
STROJE NA VÝROBU PALIET
STROJE NA VÝROBU PALIET
STROJE NA VÝROBU PALIVOVÉHO DREVA
SUŠIARNE A STERILIZÁCIA DREVA
TECHNOLÓGIE PRE VÝROBU PALIET (PROFIX)
Uncategorized @sk
VYPAĽOVACIE PRÍSTROJE
Filter by Custom Post Type
Produkty

Veľkokapacitná univerzálna linka na výrobu paliet SMHC-LINE

Cena je bez dopravy, montáže a zaškolenia obsluhy.

Popis

Vysokokapacitné linky SMHC – Line vyrábame v dvoch modelových radách. Po prvé líniu zostavenú z dvoch zbíjacích automatov s možnosťou mechanického prestavenia linky na rôzne typy a veľkosti paliet a za druhé plne univerzálna línia, ktorá je zostavená z troch zbíjacích automatov s výhodou rýchlej prestaviteľnosti pomocou elektromotorov na rôzne typy a veľkosti paliet. Kapacita linky sa pohybuje okolo 2 000 ks paliet za smenu (8 hodín). Výrobné línie obsahujú voliteľne linku na opracovanie SMOP a a stohovač SMPS. Vysokokapacitná linka môže byť zostavená v rôznych modifikáciách podľa priania zákazníkov.

Vysokokapacitná linka SMHC- Line, zostavená z troch zbíjacích automatov, ponúka riešenie všade tam, kde je potreba maximálnej univerzálnosti, a je určená ku zbíjanie paliet rôznych typov a rozmerov.

Kompletná linka v plnej výbave je zostavená z modulov umožňujúcich efektívnu výrobu paliet s minimálnou obsluhou linky. Univerzalitu umožňuje zostavenie linky z troch zbíjacích automatov vyrábajúce jednotlivé časť palety.

V prvom rade výroby horného veka na zbíjacím automate SMPA – 3 Deck machine, ktoré je automaticky manipulované a položené na rozmiestnené kocky v následnom zbíjacím automate SMPA – 1. Tento zbíjací automat je zásobovaný kockami z centra krátenia a toto centrum je zásobované hranolmi pomocou vákuového manipulátora . Ďalším krokom je pribitie veka a distribúcia palety na ďalší zbíjací automat SMPA – 2, kde sú automaticky položené pomocou vákuového manipulátora spodné dosky palety.

Po dokončení operácie pribitie spodných dosiek paleta odchádza do linky opracovania k orezu rohov, vypaľovanie znakov a frézovanie spodných nábehov.

Poslednou časťou linky je stohovač, umožňujúci voľbu počtu paliet v stohu a taktiež možnosťou ukladať palety do stohu jednoducho na seba alebo zámkovo do seba. Výstupom z linky sú stohy paliet na výstupnom dopravníku, pripravené k odberu vysokozdvižným vozíkom.

Prioritou výrobnej linky je v prvom rade bezpečnosť obsluhy, nízke energetické nároky a výrobná presnosť, a to ako klincových obrazcov, tak finálnej palety.

Popis linky:

V línii sú zaradené tri zbíjacie automaty modernej robustnej konštrukcie s využitím elektro-mechanického systému na zbíjanie paliet. Stroje pracujú s voľne sypanými klincami a vďaka elektromechanickému pohonu majú najnižší energetický príkon 3,6 kWh (každý 1,2 kWh) vo svojej triede. Stroje sú osadené boxom s 10-tich a 12-tich vývodmi. V boxoch dochádza k automatickému radeniu a dávkovaniu klincov k zatláčacím jednotkám (kladivám). Boxy disponujú centrálnym nastavením vedenia na distribúciu a radenie klincov všetkých dráh podľa použitia rôznych priemerov klincov. Presnosť zbíjania je v tolerancii +/- 1 mm a min. rozteč klincov je min. 25 mm. Kladivá možno prestaviť podľa potreby rôznych klincových obrazcov.

 

Popis zostavy jednotlivých častí linky:

 

 

1. Vákuový manipulátor slúži k nakladaniu hranolov na priečne vstupné reťazové dopravníky krátiace píl. Proces nakladania funguje v automatickom režime a nakladač obsluhuje dve krátiace píly. Podľa zadania prenáša vrstvu hranolov z jednotlivých hrania na dopravníky píl a automaticky sumarizuje stabilizačný prekladmi.

2. Skracovacie píly slúžia k prerezaniu kociek. V prípade rôznych šírok kociek na vyrábané palete, každá z píl reze jeden rozmer kociek. Proces zavážanie hranolov z priečnych reťazových dopravníkov do píl pracuje v automatickom režime a obsluha iba nastavuje potrebnú dĺžku kocky. Na výstupe z krátiace píl dochádza k separácii predných a zadných odrezkov a zvyškov kociek s menšou ako požadovanou mierou. Krátiace píly pracujú v tolerancii dĺžky +/- 1 mm. Min./max. dĺžka vstupných hranolov 1250 mm – 4200 mm. Min./max. šírka hranolov 60 mm – 145 mm. Min./max. výška hranolov 60 mm – 100 mm.

3. Spojovací mimoúrovňové dopravník je určený na distribúciu kociek z jednotlivých skracovacích pil k řadícímu dopravníka. Skracovacia píla, ktorá zásobuje prostredný kanál radiaceho dopravníka, je vybavená fixným dopravníkovým kanálom. Skracovacia píla, ktorá zásobuje krajné kanály radiaceho dopravníka, má presuvný dopravníkový kanál a zásobuje striedavo krajnej kanály následného radiaceho dopravníka.

 

4. Radiaca dopravník s nakladačom kociek vytvára dostatočnú zásobu kociek pred líniou 1. sbíjecího automatu SMPA – 1. Nakladač kociek mechanicky uchopí jednotlivé kocky a vkladá ich do dopravníka SMPA – 1. Nakladač disponuje funkciou otočenie kocky o 90 ° a to všetkých troch kociek, alebo podľa voľby prostredný, či krajných kociek.

5. Zbíjacie automat SMPA – 3 vyrába veka paliet. Obsluha vkladá pozdĺžne a priečne (svlakové) dosky do zásobníkov. Zbíjacie automat sbíjí veka v priečnom smere podľa nastavenia rozmeru veka na ovládacom paneli stroja. Stroj je osadený boxom s 12-timi vývody. Vo zbíjacím obrazcami veka, kde vchádzajú klince iba do svlakové dosky, je obrazec finálna so všetkými klince. V obrazcami kde vchádzajú klince následne do kociek hotovej palety, je použité iba 1ks fixačného klinca. Zbíjacie automat disponuje možnosťou použitia štandardných konvexných, skrutkových a hladkých strojných klincov s funkciou Zahýbanie priechodných klincov. Po operácii zbíjanie, veko prechádza do stohovača viek.

6. Stohovač viek je umiestnený za zbíjacím automatom SMPA – 3, ktorý zaručuje vytvorenie dostatočnej zásoby viek pre následné výrobné operácie zbíjanie paliet.

7. Spojovacie dopravník slúži pre distribúciu viek zo stohovača k zariadeniu na vkladanie viek do línie zbíjanie.

8. Zariadenie na vkladanie viek vykonáva operáciu uchopenie veka zo stohu, otočenie o 90 °, presun do priestoru vstupného dopravníka SMPA – 1 a umiestnenie veka na už založené kocky.

 

9. Zbíjacie automat SMPA – 1 ktorého súčasťou je vstupný dopravník, dopravuje kocky od nakladače radiaceho dopravníka do priestoru, kde zariadenie na vkladanie viek uloží veka na kocky. Vstupný dopravník pracuje kontinuálne sa 7-mi šablónami, ktoré zaisťujú presné umiestnenie kociek v obrazci palety. V priestore nakladanie viek a vstupu hornej časti palety do sbíjecího stroja SMPA – 1 zaisťuje systém mechanických vodítok, presné umiestnenie veka na kocky a nasleduje pozicovanie palety k jednotlivým zbíjacím krokom. Stroj je osadený boxom s 10-timi vývody. Zbíjacie automat disponuje možnosťou použitia štandardných konvexných a skrutkových klincov. Horná časť palety vychádza zo sbíjecího automatu do priestoru následného obracače paliet.

10. Obracač paliet o 180 ° prevedie po výstupe horného dielu palety zo sbíjecího automatu SMPA – 1 operáciu obrátenia palety a jej vloženie do dopravníka sbíjecího automatu SMPA – 2.

11. Zariadenia na prípravu a vkladanie zisťuje manipuláciu spodných dosiek nôh do línie zbíjanie. Vykonáva operáciu rozmiestnenie, uchopenie a presun spodných dosiek do priestoru vstupného dopravníka SMPA – 2 a umiestnenie dosiek na kocky palety.

12. Zbíjacie automat SMPA – 2 ktorého súčasťou je vstupný dopravník, dopravuje hotovú časť vrchnej palety od obracače 180 ° do priestoru kde zariadenie pre prípravu a vkladanie uloží spodnej dosky na kocky palety. Vstupný dopravník pracuje kontinuálne sa 7-mi šablónami, ktoré zaisťujú presné pozicovanie palety. V priestore nakladanie spodných dosiek a vstupu palety do sbíjecího stroja SMPA – 2, zaisťuje systém mechanických vodítok, presné umiestnenie spodných dosiek na paletu a nasleduje pozicovanie palety k jednotlivým zbíjacím krokom. Stroj je osadený boxom s 10-timi vývody. Zbíjacie automat disponuje možnosťou použitia štandardných konvexných a skrutkových klincov. Kompletné hotová paleta vychádza zo sbíjecího automatu na vstupný dopravník linky opracovania, kde paleta vstupuje do zariadenia na vypaľovanie znakov.

 

13. Spojovacie schody slúži ako premostenie linky pre možný prechod na druhú stranu linky.

14. Zariadenie na vypaľovanie znakov palety slúžia k napaľovanie max. 6-tich znakov na paletu. Je možné voliť počet vypaľovaných znakov. Vysokovýkonné výhrevné špirály zaisťujú kvalitné a rýchle vypálenie znakov. Ak nie je potreba značenie palety, je možné danú sekciu deaktivovať.

15. Zariadenie na orez rohov palety slúžia k orezu rohov palety. Ak nie je potreba orezanie palety, je možné danú sekciu deaktivovať.

16. Zariadenie na frézovanie spodných nábehov palety slúžia na frézovanie nábehových hrán spodných dosiek. Ak nie je potreba frézovanie palety, je možné danú sekciu deaktivovať.

17. otáčací o 90 ° prevezme palety zo sekcie zariadení na frézovanie a vykoná otočenie palety o 90 ° na prípravu palety na stohovanie a možnému zámkování palety.

18. Obracač o 180 ° zariadenie určené na obrátenie paliet k prostému stohovanie a umožnenie funkcie zámkování paliet do stohu. V prípade jednoduchého stohovanie sa obracia každá paleta a pri voľbe zámkování paliet dochádza k zámkování paliet v danom obracačov o 180 °.

19. Stohovač paliet umožňuje stohovať palety na seba do stohu, a to jednoducho jedna na druhú, alebo preberá zámkované palety z obracače o 180 °.

 

20. Výstupný reťazový dopravník slúži na vyváženie stohov zo stohovača. Odber paliet je možný zo strany dopravníka alebo z čela. Dopravník umožňuje privolanie stohu do vyklizovací pozície pomocou diaľkového ovládača.

 

Technické údaje:

• Linka umožňuje zbíjať rôzne typy a rozmery paliet (2-cestné, 4-cestné palety)

• Max. rozmery paliet 1 500 x 1 500 mm

• Min. rozmery paliet 700 x 700 mm

• Linka pracuje so všetkými dostupnými voľne sypanými klincami (l = 27 – 90 mm) vrátane klincov EPAL

• Min. rozteč klincov 25 mm

• Tolerancia max. Presnosti pozície údere klincov +/- 1 mm

• Odsávanie 6 x 100 mm

• Potrebná odsávacie rýchlosť 25-30 m / s

• Prípojka hr. vzduchu 0,8 MPa

• Prípojka elektriny 400 V / 3/50 Hz

 

Parametre vstupného materiálu na výrobu paliet:

1 Kocky na výrobu paliet

-minimálne rozmer kostky60x60x60 mm

-maximálna rozmer kostky145x145x100 mm

2 Priečne (svlakové dosky)

-min./max. délka700 mm – 1 500 mm

-min./max. šířka60 mm – 150 mm

-min./max. tloušťka16 mm – 25 mm

3 Pozdĺžne dosky (vrchná)

-min./max. délka700 mm – 1 500 mm

-min./max. šířka60 mm – 150 mm

-min./max. tloušťka16 mm – 25 mm

4 Pozdĺžne dosky (spodný)

-min./max. délka700 mm – 1 500 mm

-min./max. šířka60 mm – 150 mm

-min./max. tloušťka16 mm – 25 mm

 

Parametre paliet:

1 4-cestná paleta

-min./max. délka700 mm – 1 500 mm

-min./max. šířka700 mm – 1 500 mm

-min./max. Výška100 mm AlternatívyHmotnosť – 160 mm

2 2-cestná paleta

-min./max. délka700 mm – 1 500 mm

-min./max. šířka700 mm – 1 500 mm

-min./max. Výška100 mm AlternatívyHmotnosť – 160 mm

 

Parametre klincov:

-typykonvexní, skrutkové, strojné hladké

-min./max. délka30 mm – 90 mm

-min./max. priemer dříku2,5 mm – 4,2 mm

-min./max. priemer hlavy5,5 mm – 9 mm

 

Požiadavky na obsluhu linky:

1 Priama obsluha linky

-2 pracovníci poz. 5

-1 pracovník poz. 11

2 Nepriama obsluha linky

-1 pracovník kontrola výrobného procesu + doplňovanie klincov

-1 pracovník distribúcia vstupného materiálu poz. 1,5,11 a distribúcia hotových paliet z poz. 20

 

 

  • Termín dodania: 8 – 12 týždňov od objednávky (závisí od konečnej verzie stroja)
  • Platobné podmienky: Záloha 30% z hodnoty stroja a 70% pred dodávkou stroja
  • Email: info@profixrd.sk

 

Recenzie

Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.

Tento produkt môžu ohodnotiť len prihlásení zákazníci, ktorí si ho kúpili.

Nákupný košík